firmaofertacertyfikatyPartnerzyReferencjeAktualnościKontakt

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż dnia 11 października 2012 r. na wniosek Zarządu Spółki Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej NETBUD sp. z o.o. jednocześnie ustanawiając mnie syndykiem masy upadłości.
Obejmując zarząd nad upadłą spółką podjąłem decyzję o kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa i przeprowadzeniu procedury restrukturyzacyjnej. Zainicjowane zostały procesy dążące do przywrócenia spółce płynności finansowej, a w konsekwencji realizacji powierzonych jej kontraktów przez Telekomunikację Polską S.A.
Moim celem jest doprowadzenie do optymalizacji sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, rozszerzenia bazy klientów i wejścia w obszary innych specjalistycznych usług, tak, aby zdywersyfikować strumień dochodów, a także uzyskać dostęp do kontraktów o wyższych marżach. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji Spółka zostanie sprzedana.

Pozostaję z wyrazami szacunku
Paweł Wietecha
syndyk

O FIRMIE
NETBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1999r. w wyniku wydzielenia działalności wykonawstwa telekomunikacyjnego ze struktur Telekomunikacji Polskiej. Doświadczenie w projektowaniu i budowaniu sieci telekomunikacyjnych były podstawą do dalszego rozwoju i zdobywania nowych segmentów rynku.

Netbud Sp. z o.o. wpisana jest do KRS pod numerem 0000082337 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 739-30-33-281

REGON 510877004

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 870 000,00 zł


Zasięgiem działania NETBUD obejmuje obszar całej Polski, w szczególności województwo warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podlaskie, gdzie zlokalizowane są wydziały spółki.
więcej >>
Obecnie spółka zatrudnia ponad 600 pracowników z czego większość to wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna. Posiadany potencjał organizacyjno-kadrowy oraz sprzętowy gwarantują profesjonalne i terminowe wykonawstwo powierzonych zadań inwestycyjnych oraz utrzymanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych.
więcej >>
   
   
2006 Copyright © Netbud Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                                         www.netbud.pl